ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.
Στοιχεία της Εταιρείας

Επωνυμία: ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.

ΑΦΜ: 998383027

ΑΡ. ΜΑΕ: 67648/01ΑΤ/Β/09/023

ΑΡ. ΕΒΕΑ: 261862

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 8647301000

Ισολογισμός 2012 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2013 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2014 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2015 Αρχείο pdf
Ισολογισμός 2016 Αρχείο pdf