ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 104, Νέα Ιωνία, 142 35 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 27 17 720
Fax: 210 27 17 723
E-mail: info@thermis-wind.gr