ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.
Θέση του Αιολικού Σταθμού

Ο Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) «Ξεροβούνι» ισχύος 17,00 MW εγκαταστάθηκε στην περιοχή Πλατάνου Ναυπακτίας Πιο συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκε στην ομώνυμη κορυφογραμμή η οποία βρίσκεται 2 km περίπου βόρεια ανατολικά του Δημοτικού Διαμερίσματος Πλατάνου του Δήμου Ναυπάκτου, 25 km βόρεια της πόλης της Ναυπάκτου.

Η πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιείται μέσω του επαρχιακού ασφαλτόδρομου. Για την πρόσβαση στο έργο απαιτήθηκε περιορισμένη ή και προσωρινή επέμβαση σε λίγα εντοπισμένα σημεία του επαρχιακού ασφαλτόδρομου και βελτίωση των χαρακτηριστικών τμήματος του υφιστάμενου τρακτερόδρομου πρόσβασης.

Περιγραφή του έργου

Οι εργασίες υλοποίησης του (Α.Σ.Π.Η.Ε.) (Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) περιελάμβαναν:

  • 20 ανεμογεννήτριες κατασκευής GAMESA Ισπανίας, τύπου G52 / 850kW, διαμέτρου φτερωτής 52m και ύψους άξονα περιστροφής 44m.
  • Έναν μόνιμο δικτυωτό ανεμολογικό και μετεωρολογικό ιστό, ύψους 44m.
  • Διάνοιξη 3,5km εσωτερικής αγροτικής οδοποιίας, βελτίωση 4,7km δασικής οδοποιίας πρόσβασης και περίπου 20 μικρές και 20 πολύ μικρές παρεμβάσεις / βελτιώσεις στον επαρχιακό ασφαλτόδρομο Ναυπάκτου – Πλατάνου.
  • Ένα κτίριο ελέγχου με αποθήκη ανταλλακτικών στον (Α.Σ.Π.Η.Ε.) και ένα κτίριο εκχιονισμού στην αρχή της οδοποιίας πρόσβασης.
  • Δύο παράλληλες γραμμές σύνδεσης μέσης τάσης (20kV), από τον (Α.Σ.Π.Η.Ε.) στον Υ/Σ, μήκους περίπου 21,5km εναερίως και 2,3km υπογείως.
  • Έναν υποσταθμό Υ/Σ 20/150kV, σε χώρο περίπου 15 στρεμμάτων στον Δ. Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, σε 5 επίπεδα και με 2 κτίρια ελέγχου.

Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2010, αρχικά με την κατασκευή της πρόσβασης και της εσωτερικής οδοποιίας. Διεκόπησαν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και συνεχίστηκαν τον Απρίλιο του 2011. Ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2011. Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2012, οι ανεμογεννήτριες έφτασαν στο λιμάνι του Μεσολογγίου, μεταφέρθηκαν στη θέση του έργου οδικώς (για περίπου 80km) και ακολούθως εγκαταστάθηκαν. Η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας έγινε 26 Οκτωβρίου του 2012 και από τον Νοέμβριο του 2012 το πάρκο λειτουργεί κανονικά.