ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.
Η Εταιρεία

Η εταιρεία ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) «Ξεροβούνι», στην περιοχή Πλατάνου Ναυπακτίας.

Ο Σταθμός ισχύος 17,00 MW είναι εγκατεστημένος στην ομώνυμη κορυφογραμμή η οποία βρίσκεται 2 km περίπου βόρεια ανατολικά του Δημοτικού Διαμερίσματος Πλατάνου του Δήμου Ναυπάκτου, 25 km βόρεια της πόλης Ναυπάκτου.

Η εταιρεία ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. είναι θυγατρική της εταιρείας ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε.

Η εταιρεία ΘΕΡΜΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό τη δραστηριοποίηση της μητρικής εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. στην αγορά της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.